DYFUZORY

Dyfuzory drobnopęcherzykowe panelowe

Konstrukcja dyfuzorów napowietrzających podlega ciągłym zmianom: badania nowych sposobów wykonywania otworów, stosowania nowych materiałów i kształtów są prowadzone w celu maksymalizacji transferu tlenu i minimalizacji strat ciśnienia. Jedną z nowszych konstrukcji zmierzających do wymienionych celów jest właśnie dyfuzor panelowy.

Dyfuzory panelowe mają zastosowanie w szczególności dla dużych przepływów powietrza, umożliwiają pokrycie powierzchni zbiornika mniejszą liczbą jednostek.

Dzięki konstrukcji modułowej istnieje możliwość montażu paneli o różnych długościach, a specjalne podpory umożliwiają montaż bezpośrednio na dnie zbiornika bez żadnych dodatkowych elementów pośrednich.

Są to rozwiązania bardzo wygodne w montażu jak też w późniejszej eksploatacji systemu napowietrzania.

Scroll to Top