MIESZADŁA I KOPUŁY DO WKF

Mieszadła do komór fermentacyjnych w Biogazowniach

Jak zapewnić ciągłość mieszania komór fermentacyjnych?

Zastosowanie odpowiedniego systemu mieszania to:

  • uzyskanie większej ilość energii z przerabianej biomasy
  • zmniejszenie kosztów utylizacji osadów
  • większa produkcja biogazu
  • mniejsze koszty mieszania
  • wysoki współczynnik ciągłości pracy komór fermentacyjny
  • wysoka odporność na awarie i przestoje
  • brak kłopotu z sedymentacją
  • skuteczne zatapianie części pływających utrudniających cały proces
  • odporność na zapychanie w tym na włókniny

Podstawowe cechy mieszadeł WesTech i korzyści jakie uzyskujesz:

Uniwersalne: można je stosować w otwartych i zamkniętych komorach fermentacyjnych, w instalacji centralnej lub z boku zbiornika, w zbiornikach żelbetowych. Ponieważ mają stosunkowo małe siły dynamiczne z powodzeniem sprawdzają się również w zbiornikach metalowych. Mieszadła WesTech, dzięki mniejszym obrotom, bezpieczne są dla konstrukcji zbiornika. Dodatkowo boczna wersja instalacji pozwala stosować mieszadła bez obciążania elementów zbiornika. Możliwość pracy w obu kierunkach oraz duża średnica wirnika współpracującego z rurą pozwala zastosować mieszadła WesTech zarówno w zbiornikach  z dnem pochyłym jak też płaskim.

Energooszczędne: mieszadła WesTech mają bardzo wysoką efektywność mieszania, dzięki czemu zużywają mało energii. Przykładowo:  komora fermentacyjna o średnicy 40m i pojemności 5140m3 wymaga trzech mieszadeł zatapialnych, każde o mocy 13kW. Zastępując je trzema bocznymi mieszadłami WesTech, każde o mocy 3,7kW, uzyskujemy zmniejszenie mocy o 27,9kW. Przekłada się to na oszczędność kosztów energii elektrycznej w wysokości aż 132 000,00 zł/rok.

Wytrzymała konstrukcja i duża niezawodność osiągane są przez  wyposażenie takie jak automatyczne smarowanie, przewody powrotne smaru pozwalające na kontrolę smarowania oraz skuteczności uszczelnień, czujniki temperatury łożysk oraz rygorystyczną kontrolę jakości podczas produkcji i końcowe sprawdzanie w zbiorniku testowym. Łożyska dobrane są zgodnie        z kierunkami występujących obciążeń (baryłkowe i walcowo stożkowe). Dzięki tym właściwością unikamy kosztownych przerw technologicznych. Powyższe rozwiązania potwierdzone są ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji, 688 referencjami oraz długoletnią gwarancją producenta (5 lat). 

Ciągłość pracy i bezpieczeństwo technologii to możliwość demontażu mieszadła bez konieczności opróżniania i odgazowania zbiornika oraz dostęp do górnego łożyska bez wyjmowania mieszadła. Wymiany elementów eksploatacyjnych sprzęgła wykonuje się bez demontażu silnika. A więc jeśli w końcu mieszadła będą wymagać serwisu zużytych elementów, można to osiągnąć zachowując ciągłość pracy komór fermentacyjnych. Przynosi to konkretny zysk. Przykładowo: komora fermentacyjna o pojemności 3000m3 która produkuje miesięcznie 46 tyś. m3 biogazu. Przy cenie 3,56 zł/m3 otrzymujemy163 760,00 zł/miesiąc. Tym samym każdy dzień przestoju zbiornika kosztuje niemal 5 500,00 zł..

Scroll to Top