MIESZADŁA ZATAPIALNE

Mieszadła wytwarzające przepływ typ AF

Moc: 1,5 – 5,5 kW, Prędkość obrotowa: 32 – 34 obr/min

Wydajne mieszadła do wywoływania przepływu, są wykorzystywane w procesach nitryfikacji, denitryfikacji, przeróbki osadów, zbiornikach dezynfekcji. Stosowane również w zbiornikach fermentacyjnych, biogazowniach, homogenizacji i zapobieganiu powstawania powierzchniowych kożuchów.

Wolnoobrotowe wirniki łopatowe o niskich prędkościach dzięki zastosowaniu przekładni, są idealne do mieszania i wywoływania recyrkulacji.

Najbardziej efektywny energetycznie sposób do zapewnienia przepływów we wszelkich rowach i zbiornikach cyrkulacyjnych.

Scroll to Top