AERATORY POWIERZCHNIOWE

STM Aerator – zintegrowanie złoża biologicznego z osadem czynnym

Czy można znacząco zwiększyć oczyszczany ładunek zanieczyszczeń w istniejącej oczyszczalni ścieków całkowicie bez zmiany pojemności komór osadu czynnego?

Jak skutecznie usuwać azot i fosfor bez konieczności budowy wydzielonych stref denitryfikacji i defosfatacji?

Podstawowe zalety STM-Aeratora:

 • Niskie Koszty: Pojemność zbiornika jest ograniczona do 40% w porównaniu do zbiornika z konwencjonalnym osadem czynnym. Mieszadła i dmuchawy są zbędne.
 • Stabilna Wydajność Procesów: Wyjątkowa stabilność procesu i jego elastyczności jest zapewniona nawet przy wysokich obciążeniach, łącząc osad czynny z odnawialna błoną biologiczną. Nawet najsurowsze normy ścieków mogą być konsekwentnie osiągniete.
 • Solidna i Prosta Konstrukcja: System zapewnia bardzo trwałą polipropylenową konstrukcję, prostą konserwację części napędowych i niski współczynnik tarcia łożyska, który zapewnia dłuższą trwałość.
 • Niskie Zapotrzebowanie Energetyczne:  Zużycie energii jest mniejsza o 50% w stosunku do tradycyjnego układu osadu czynnego i o 40% w przypadku porównywalnego reaktora sekwencyjnego.
 • Zwiększone Usuwanie Biogenów:  STM-Aerotor może zapewnić ciągłą nitryfikację / denitryfikację, a także biologiczne usuwania fosforu.
 • Bez Problemów Zapachowych i Hałasu:  Prosty mechanizm z niską prędkością zmniejsza hałas przy pracy. STM-Aerotor eliminuje aerozole i minimalizuje zapachy oczyszczalni.
 • Lepsza Jakość Osadu:  System zapewnia lepsze parametry (niższy wskaźnik wielkości osadu), lepsze odwadnianie i mniejszą objętość osadów ściekowych.
 • Wiele Zastosowań :  STM-Aerotor ma zastosowania w wielu różnych procesach i sektorach przemysłu.

 

Dodatkowe zalety STM-Aeratora:

 • STM-Aerotor ma zdolność dostosowania się do sezonowych wahań natężenia przepływu. To czyni go idealnym rozwiązaniem dla wakacyjnych kurortów, instytucji edukacyjnych, campingów przemysłu ze zmienną ilością ścieków.
 •  Koła STM-Aerotora są sterowane napędem z przemiennikiem częstotliwości umożliwiającym zmianę obrotów a tym samym regulację stopnia natlenienia.
 •  Idealny dla oczyszczalni, które graniczą z osiedlami, STM-Aerotor jest cichy i nie wydziela nieprzyjemnych zapachów. Biologiczne oczyszczanie uzyskuje się bez hałaśliwych dmuchaw, a organizmy z odnawialnej błony biologicznej eliminują uciążliwe gazy.
 • Potrzebują minimalną ilość miejsca do oczyszczania ścieków. Kompaktowa budowa pozwala STM-Aerotor dopasować się do ciasnych miejsc.
 • Możliwa jest praca napędu na jednofazowym zasilaniu, eliminując potrzebę stosowania transformatorów lub nowego zasilania.
 • System STM-Aerotor oczyszcza ścieki w pełni z biogenów zapewniając pełną nitryfikacją i usuwanie fosforu, wraz z jednocyfrowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu i wartości zawiesiny ogólnej
Scroll to Top